in

70+ Ideal Shiba Inu Dog Names

The most popular dog in Japan, the Shiba is small, intense, and absolutely adorable. Continue reading to see a lot of Shiba Inu dog names.

Female Shiba Inu Dog Names

 • Hiromi
 • Ryota
 • Maiko
 • Hisako
 • Takahiro
 • Haruko
 • Kyo
 • Riku
 • Ren
 • Shouta
 • Mio
 • Hideko
 • Mitsuo
 • Masaaki
 • Nanami
 • Mayumi
 • Chiyoko
 • Misaki
 • Honoka
 • Kiko
 • Momoka
 • Mao
 • Akiko
 • Keiko
 • Hiraku
 • Kumiko
 • Rakuro
 • Yoshiro
 • Emiko
 • Yamato
 • Katsumi
 • Akihiro
 • Mitsuko
 • Masaru
 • Akira
 • Ryoichi
 • Kaede
 • Makoto
 • Kiyoshi
 • Yuki

Male Shiba Inu Dog Names

 • Kichiro
 • Junichi
 • Hino
 • Rikuto
 • Haruki
 • Yuuna
 • Sakura
 • Hotaka
 • Michi
 • Mitsura
 • Meiko
 • Haruto
 • Naoko
 • Kyo
 • Yuji
 • Hitoshi
 • Kenji
 • Hanako
 • Hikaru
 • Ichiro
 • Yumiko
 • Shinji
 • Kenshin
 • Shika
 • Sachiko
 • Michiko
 • Kenichi
 • Hideo
 • Isamu
 • Masayuki

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%